คุณภาพชีวิตผลของการออกกำลังกาย

การออกกำลังกายและโภชนาการในเด็ก เป็นการศึกษาเรื่องไลฟ์สไตล์ที่กำลังดำเนินอยู่ มีเด็ก 512 คนอายุระหว่าง 6 ถึง 8 ปีเข้าร่วมการตรวจวัดการบาดเจ็บในปีพ. ศ. 2550-2552 การศึกษาใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับวิถีชีวิตสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก การศึกษานี้ให้ข้อมูลใหม่เกี่ยวกับการออกกำลังกาย

ของเด็กพฤติกรรมประจำตัวโภชนาการสมรรถภาพทางกายองค์ประกอบของร่างกายการเผาผลาญอาหารการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือดการทำงานของสมองสุขภาพช่องปากคุณภาพชีวิตผลของการออกกำลังกายและโภชนาการต่อสุขภาพของเด็กและความเป็นอยู่และ เกี่ยวกับผลกระทบของปัจจัยเหล่านี้ต่อค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ